เสียงตอบรับจากผู้เยี่ยมชมงานและลูกค้า  
อ่านต่อ
  เครื่องปรับอากาศใหม่ปี 2558 พร้อมให้บริการแล้ว เพิ่มเติม 50 ชุด  
อ่านต่อ
  เครื่องปรับอากาศตกแต่งแบบใส่หน้ากาก  
อ่านต่อ
  เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม  
อ่านต่อ
  งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ 18 องศา  
อ่านต่อ
 
Copyright @ 2014 Chaiyong Electric, All rights reserved. Tel :+66 81 902-2177
+66 81 814-9960
+66 2 722-0401