บริการให้เช่าอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดงาน

  • เต็นท์ สำหรับงานต่างๆ
  • ม่านตัดอากาศ
  • พัดลมเพดานและพัดลมตั้งพื้น
  • พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น
  • เต็นท์ติดแอร์
พัดลม

เต็นท์ติดแอร์

ม่านอากาศ

 
Copyright @ 2014 Chaiyong Electric, All rights reserved. Tel :+66 81 902-2177
+66 81 814-9960
+66 2 722-0401