• ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอะไหล่แท้
• บริการงานติดตั้งและดูแลซ่อมบำรุง
• ประกอบและปรับแต่งเครื่องปรับอากาศ อะไหล่ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน สำหรับลูกค้าธุรกิจ

Re-build Air-conditioner:
เรามีบริการประกอบ ปรับแต่ง เครื่องปรับอากาศมือสอง สำหรับลูกค้าธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงแรม อาคาร โรงงาน โรงเรียน ร้านอาหาร

ตัวอย่างที่ 1: Capacity 280,000 BTU

ตัวอย่างที่ 2: Capacity 400,000 BTU


 
Copyright @ 2014 Chaiyong Electric, All rights reserved. Tel :+66 81 902-2177
+66 81 814-9960
+66 2 722-0401